News Kannada
Monday, April 15 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ಗ್ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬ‌ ಸುರು

Mangaluru Kudla Piliparba On October 21

ಕುಡ್ಲ: ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅ.21ಗ್‌ ಕಾಂಡೆ 10ಗಂಟೆಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನೊಡು ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಸದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2023 ನಡೆಪರೆ ಉಂಡು ಪನ್ದ್‌ ಶಾಸಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್‌ ಪನ್ದೆರ್.‌

ಈ ಲೇಸ್ ನ್ ಸಂಸದೆ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆರ್, ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ತುಳುನಾಡ ಬಿರ್ಸೆರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರೆರ್ನ ಎದುರು ಪಂತ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಸಲ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಲೇಸ್ ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊನೊಲಿ. ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಏಸದ ತಂಡ 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಯರ ಉಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ತಂಡ 38ಕೆಜಿ ದುನ್ನದ ಅರಿತ ಮುಡಿ ರಾಪಾವುನ ಕಡ್ಡಾಯ. ಕರಿನ ಸಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬೊಡು 12 ತಂಡೊಲು ಇತ್ತ, ಈ ಸಲ 15 ತಂಡೊಲು ಉಪ್ಪುವ ಪನ್ದ್ ಪನ್ದೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ