News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಜಾಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ತಿತ್‌ ನೆನ್‌ ತೆರವು ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಮರ್ದ್‌ ಪರ್ನ ಪೊಂಜೊವ್‌

Nyadi

ನೆಲ್ಯಾಡಿ:  ಜಾಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ತಿತ್‌ ನೆನ್‌ ತೆರವು ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಡ್ನ ಕಡಬ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್‌ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರಿನಗುಲೆನ ಎದುರೇ ಪೊಂಜೊವೊಂಜಿ ಮರ್ದ್‌ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಯ್ಯರ ಪೋಯಿನ ನಡಕೆ ಶನಿವಾರದಾನಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿಡ್‌ ನಡತ್ತ್‌ ಂಡ್.‌ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮರಂಕಲ ನಿವಾಸಿ ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ್‌ ಇಂಬೆರನ ಮಗಳು ವಾರಿಜ ಅಧಿಕಾರಿನಕುಲೆನ ಎದುರೇ ವಿಷ ಮರ್ದ್‌ ಪರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆರ್.‌

ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್‌ ಜನತ ನಡುಟ್‌ ಜಾಗೆದ ಬಗೆಟ್‌ ಲಡಾಯಿ ಇತ್ತ್‌ ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್‌ ಜಾಗೆದ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ಪದೆರ್.‌ ಈ ಸರ್ವೆಡ್‌ 1.18 ಸೆನ್ಸ್‌ ಜಾಗೆ ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ್‌ ಇಂಬೆರೆನ ಪಟ್ಟೆ ಜಾಗೆ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದ್‌ ಂಡ್.‌ ಊರುದಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಗ್‌ ಉಂದುವೇ ಜಾಗೆಡ್‌ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಸರ್ವೆ ಆಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾದಿನ್‌ ಮುಚ್ಚಿದೆರ್.‌

ಈ ವಿಚಾರ ಲಡಾಯಿಗ್‌ ಸಾದಿ ಮಲ್ತ್‌ ಕೊರ್ತುಂಡ್‌. ಅಂಚಾದ್‌ ಈ ವಿಚಾರ ಕೋರ್ಟ್‌ ದ ಮೊಟ್ಟು ಬರ್ತುಂಡ್.‌ ಒಂತೆ ದಿನ ಕರೀದ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ತಂಡದಕುಲೆಗ್‌ ಲ ಕೋರ್ಟ್‌ ನೋಟಿಸ್‌ ಕೊರ್ತುಂಡ್.‌ ಅಂಚಾದ್‌ ಕಡಬ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್‌ ಉಬರ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ದಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಸಾದಿನ್‌ ಊರುದಕುಲೆಗ್‌ ಬುಡುಪದ್‌ ಕೊರಿಯರ ಜಾಗೆಗ್‌ ಬತ್ತೆರ್.‌ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್‌ ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಇಂಬೆರೆನ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಲಡಾಯಿ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.‌ ಈ ನಡುಟ್‌ ಮುಚ್ಚಿನ ಸಾದಿನ್‌ ಒಪನ್‌ ಮಲ್ತ್‌ ಕೊರ್ತೆರ್.‌ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬದಕುಲೆನ ಲಡಾಯಿ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದ್‌ ಪೊಂಜೊವು ಮರ್ದ್‌ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಯ್ಯರ ದುಂಬಾತೆರ್.‌

ಪೊಂಜೊವುನ್‌ ಅಪಗಾನ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್‌ ಸೇರ್ಸದ್‌ ಮರ್ದ್‌ ಕೊರ್ಪದೆರ್.‌ ಅಯಿರ್ದ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ್‌ ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್‌ ದಾಕಲ್‌ ಮಲ್ತೆರ್.‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್‌ ಮಾರಾಠಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಂಡೆರ್‌, ಆಪತ್ತ್‌ ಬಾಂಧವ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಂಡೆರ್‌ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ತೆರ್‌ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದ್‌ ಂಡ್‌ .

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ