News Kannada
Monday, April 15 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾರ್ನೆಮಿ ರಜೆ ಕೊರ್ಲೆ: ಶಾಸಕೆರ್ ಕಾಮತ್

 Dussehra Holiday

ಕುಡ್ಲ:  ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ರಜೆ ಕೊರ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಪದವಿ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ರಜೆ ಕೊರಂದಿನೆರ್ದಾವರ ಪರ್ಬನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತ್ಂಡ್. ನಾಡ್ ದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ದಸರಾಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಲ ರಜೆ ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ಮನವಿ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಸರಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರೊಡ್ ಪಂದ್ ಶಾಸಕೆರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆರ್.

ಮಾರ್ನೆಮಿ ನಾಡ್ ದ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ಬ. ಅವೆಟ್ಲಾ ಮೈಸೂರ್ ದಸರಾರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪರ್ಬ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮಾರ್ನೆಮಿನ್ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲು, ಶಿಕ್ಷಕೆರ್, ಪೋಷಕೆರ್, ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕೊರೊಡ್ ಪಂದ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೆನ ಮುಖೆನ ಸರ್ಕಾರಗ್ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ