News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠತ ಪರ್ಯಾಯಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ: ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್

New Project 2024 01 18t175511.518

ಒಡಿಪು: ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠತ ಪರ್ಯಾಯಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಪಂದ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಪತಿ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಪಂಡೆರ್.

ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಲೇಸ್ ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದ್ ಪಾತೆರಿನ ಆರ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಲೆಗ್ ಸಮಾಜನ್ ಸರಿ ಸಾದಿಡ್ ಕೊನೊಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಸಮಾಜ ರಡ್ಡ್ ಬಾಗ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ ಮಠಾಧೀಶೆರ್ ಅಯಿನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಡ್ ದೇಶ-ವಿದೇಶ ಡ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತೆರ್ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್.‌

ರಾಜ್ಯ, ದೇಶಡ್ ಸಾಮರಸ್ಯ ತೆಗೆಲರ ಮಠಳು ದಾರಿದೀಪ. ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸ್ ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತೆ ಪಂಡೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ