News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಡ್‌ ಲಾರಿ, ಕಾರ್‌, ಬೈಕ್‌ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್: ಬೈಕ್‌ದಾಯಗ್‌ ಸೀರಿಯಸ್‌

Bikarnakatte

‌ಕುಡ್ಲ: ಬಿಕರ್ಸಕಟ್ಟೆಡ್‌ ನಡತಿನ ಬೆರಿಬೆರಿ ಎಡ್ತೆಡ್‌ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರೆ ಒರ್ಯಗ್‌ ಗಾತಿದ ಗಡಿಕುಲಾತಿನ ನಡಕೆ ಸೆ.25ದ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಡತ್ತ್‌ ಂಡ್.

ಎಡ್ತೆಡ್‌ 3ಕಾರ್‌, ಲಾರಿ ಬೈಕ್‌ ದ ನಡುಟು ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಎಡ್ತೆ ನಡತ್‌ ದ್‌, ನಡಕೆಡ್‌ ಬೈಕ್‌ ಪೊಡಿಯಾತ್ತ್‌ ಂಡ್.‌ ಕಾರ್‌ ಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲಾಎಲ್ಯೆಲ್ಯಾ ಗಡಿ ಆದ್‌, ಜಾಗೆಡ್‌ ಜನ ಸೇರ್ದಿನೆರ್ದಾವರ ಒರತ ಮಟ್ಟಗ್‌ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ ಆಂಡ್.‌ ಈ ನಡಕೆಡ್‌ ಬೈಕ್‌ ದಾರೆನ್‌ ಕುಡ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್‌ ದಾಕಲ್ತೆದೆರ್‌ ಪಂದ್‌ ತೆರದ್‌ ಬೈದುಂಡ್‌.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ