News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಮಗೆ ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕ್ ‌ಅಮ್ಮೆರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

New Project 2024 01 16t161302.157

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ:  ಮಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತಿನ 13 ದಿನಕ್ಕ್‌ ಅಮ್ಮೆರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ‌ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಘಟನೆ ಉಜಿರೆಡ್‌ ನಡತ್‌ ಂಡ್.‌ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರ್ಲ ನಿವಾಸಿಯಾಯಿನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ(41) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾರ್‌ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದಂಡ್.

ಜ‌. 4ದಾನಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮಗೆ ಯಕ್ಷಿತ್ (14) ಬಲ್ಲ್‌ ದೆತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ  ಮಂತ್‌ ದೆರ್ . ಮಗನ ಕಾರ್ಯ ಜ.14ದಾನಿ ಐತಾರ ನಡತ್‌ ಂಡ್. ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷ್ಮ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗೆ ಯಕ್ಷಿ‌ತ್ ಸೈಯರೆ ಮೆಗ್ಗಿಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿನ ಲಡಾಯಿ ಕಾರಣ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದಂಡ್

ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಮೆಗ್ಗಿಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೆಪಲಾ ಲಡಾಯಿ ಆವೊಂದು ಇತ್ತ್‌ ಂಡ್. ಈ
ಸರ್ತಿದ ಲಡಾಯಿಡ್‌ ಮೆಗ್ಗಿಯೆ ಅಣ್ಣಗ್‌ ಬಂಜಿಗ್‌ ತುಚ್ಚಿದ್ ಗಾಯ ಮಲ್ದ್‌ ಇತೆ.ಈ ವಿಚಾರಗ್‌ ಬೇಜಾರ್‌ ಡ್ ‌ಮೆಗ್ಗಿಯನ ಎದುರೇ ಯಕ್ಷಿತ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ದೆ.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸೆರ್ ‌ ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ದ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲ್‌ ಮಲ್ದೆರ್. ಮಗನ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿನ ರಡ್ಡ್‌ ದಿನಟ್ಟ್‌ ಅಮ್ಮೆರ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ