News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ತಿಗಲೆ ಬೇನೆಡ್ ತೀರ್ಪೊಯಿನ ಬೆದ್ರದ ‌29 ವರ್ಸದ ಜವನೆ

Bedra
Photo Credit :

ಬೆದ್ರ: ಕಲ್ಲಮುಂಡೇರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 29 ವರ್ಸದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮೇರ್ ಶನಿಯಾರ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪಂಚಾಯತಿದಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ್ ತೀರಿಯೆರ್.

ಮೇ‌ರ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡೇರ್ ಬರ್ಕಬೊಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ದಿಂದಾದು ಮೆರೆನ ಮಗೆ. ಮೆರೆನ್ ಅಪಗನೇ ಬೆದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಕೊನೊಂಡಲಾ, ಬದ್ ದ್ ಒರಿಯಿಜೆರ್. ಚಂದ್ರಹಾಸೆರ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್.

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾವುದ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿನೇ ಸಾರ ಜನಕುಲು ಪಂಚಾಯತಿದ ಬತ್ ಕಡೇತ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಲೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ