News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಬೇಗಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರ್ದ್ 30-40 ‌ ಶಾಸಕೆರ್‌ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೆರ್: ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್

Dfs

ಕುಡ್ಲ:‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಉಲಾಯಿದ ಲಡಾಯಿ ಎಚ್ಚ ಆತಂಡ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಕಿಹೊಳಿನ ರಡ್ಡ್‌ ಗುಂಪು ಆತಂಡ್ ಪಂದ್ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂಡೆರ್.

ಇನಿ ನಗರಡ್ ಮಾಧ್ಯಮದಗಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಿನ ಆರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಗ ಆತಂಡ್. ಒಂತೆ ದಿನಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರ್ದ್ 30-40 ‌ಜನ ಶಾಸಕೆರ್‌ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪ್ಪೆರ್.‌ ನೆತ್ತ ಪೊಡಿಗೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಗಲ್‌ ಬಿಜೆಪಿರ್ದ್‌ ಬರ್ಪ್ಪೆರ್ ಪಂದ್‌ ಸಾದಿ ತಪ್ಪವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರೆ ಪಂದ್‌ ಪಂಡೆರ್.

ಒವೇ ಕಾರಣಗ್‌ ಬಿಜೆಪಿರ್ದ್‌ ಏರ್ಲ್ಲಾ ಪೊಜೆರ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿನ ಕೂಡಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡ್‌ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಪೂರಾ ಪೊಯಿನಾರ್ದೆ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಬೂರು ಪಂದ್‌ ಪಂಡರ್.

ಒಡಿಪುದು ಪಗೆಲೆ ನಾಲ್‌ ಜನನ ಕೆರ್ತೆರ್. ಶಾಂತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ವಿಫಲ‌ ಆತಂಡ್. ರಾಜ್ಯಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಪಂದ್ ತಲವಾರು ತೋರಿಸಯಿನಗಲೆನ ವಿರುದ್ಧ ಒವೇ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೂನಿಜೆರ್. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಿನ ಅನುದಾನಡ್ ರಾಜ್ಯ‌ಡ್ ಬೆಲೆ ಅವೊಂದು ಉಂಡು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಆತಂಡ್‌, ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಸಂಬಳ ಕೊರಿಯೆರ್‌ ಕಾಸ್‌ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್‌ ಪಂಡೆರ್.

ಎಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ ಕುಡ್ಲಗ್‌ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಅರೆನ್‌ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುವ. ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ‌ ಮಂತ್‌ ದ್‌ ಕುಡ್ಲದ ನ ಸಿ.ವಿ.ನಾಯಕ್ ಹಾಲ್ ಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್‌ ನ ಸಭೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್‌ ಬೆತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್‌ ಪಾಲ್‌ ಪಡೆಯರೆ ಉಲ್ಲೆರ್‌ ಪಂದ್‌ ನಳಿನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ತೆರಿಪಾಯೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ