News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಒಡಿಪು: ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯೋದ 540 ಕೆಜಿ ಅರಿ ವಶೊಕು

Udupi

ಒಡಿಪು: ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಅರಿನ್ ಅಕ್ರಮವಾದ್ ಗೆತೊಂದು ದೀದಿತ್ತಿನ ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮೊದ ದೇವ ರೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಆಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರೆರ್ ಐತಾರ ದಾಳಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ 540 ಕೆ.ಜಿ. ಅರಿನ್ ವಶೊಕು ಗೆತೊಂದೆರ್.

ಪತ್ತ ಒಲವು ಇತ್ತಿನ ಒಡಿಪು ಆಹಾರ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕೆರಾಯಿನ ಜಯಮಾಧವ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೋಟ ಸ್ಟೇಶನ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಒಟ್ಟುಗು ದಾಳಿ ಮಲ್ದೆರ್. ಈ ಪೊರ್ತೂಡು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕೆರಾಯಿನ ಶಿವರಾಜ್, ಸುರೇಶ್, ಲೀಲಾನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಧಯಲು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆರ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ದನಿನ ಮಿತ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಕಲಾತ್‌ಂಡ್.

ಕೋಟ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕೆರಾಯಿನ ಮಂಜುನಾಥೆ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿಲೆನ ಸೂಚನೆದಂಚ ರೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ದಾಳಿ ಮತ್ತದೊ ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಗ ಮುಟ್ಟದಾರಾಯಿನ ಪ್ರಭಾಕರ ಮೇರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ್‌ ಒಯ್ತೊಂದು ಇಲಾಖೆದ ಬೇಲೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬೈದೆರ್ ಪಂದ್ ಕೋಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್‌ಡ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಕಲಾತ್ಂಡ್.

ಪ್ರತಿದೂರು:
ಈ ಡಕೆದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿದ್ ಜಾಗೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತಿನಾಯನ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಲೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ್ದ್, ಕಲು ದೂರು ದಾಕಲ್ತ್‌ ದೆರ್. ಈ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ್ಲಾ ಪೊಲೀಸೆರೆಗ್ ಪ್ರತಿದೂರು ಕೊರ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಪೊರ್ಮ್ಬಾಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದ್ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾಯಕ್ ಮೇರ್ ತೆರಿಪಾದೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ