News Kannada
Sunday, April 21 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ ಕಳವು: 2 ಜನ ವಶಕ್ಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಶಾಖೆ ಡ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಗ್ ಪೊಲೀಸೆರ್ 2 ಜನನ್ ವಶಕ್ಕ್ ದೆತೊಂದೆರ್.

ವಿಟ್ಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಶಾಖೆ ಡ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲೀಸೆರ್ 2 ಜನನ್ ವಶಕ್ಕ್ ದೆತೊಂದೆರ್.

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ್ತ ಕೈತಲ್ ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಾದ್ ಐತ ಆಧಾರಡ್ ಕಂಡೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಗಾಡಿದ ಸುಳಿವು ದೆತೊಂದು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಗ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಕಡಪುಡ್ ದೆರ್.

ಕಲ್ವೇರ್ ದುಂಬು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ ದೆತೊಂದ್ ಕಂಡ್ ದೆರ್. ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಕಳವು ನಡತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಪರತ್ತ್ ಕಪಾಟ್ ನ್ ನವಿಕರಣ ಮಲ್ತೆರ್. ಸೋಮವಾರಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ಅನುಮಾನ ಉಂಡು.

ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಾದೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ