News Kannada
Saturday, April 13 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

New Project 2024 01 05t092943.893

ಕುಡ್ಲ : ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜುಡ್‌ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನನ್ ‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜುದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಎಲ್ ತುಡರ್‌ ಪೊತ್ತದ್‌ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದೆರ್.

ತುಳು ಎಂ. ಎ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ. ಎಂ. ರೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೆರ್. ತುಳು ಎಂ. ಎ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ ನಿರೂ‌ಪಣೆ ಮಂತ್‌ ದ್‌ ಸೊಲ್ಮೆಲ್‌ ಸಂದಿಸಯೆರ್. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್‌ ಸಹಕಾರ್‌ ಕೊರ್ತೆರ್. ‌ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ. ಗುರುರಾಜ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ‘ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ’ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡ್.‌

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್‌ ಮಾಜಿ ಉಪಮೆಯರ್ ಬಶೀರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಡಾ. ಮಾಧವ ಎಂ. ಸುಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್,ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ , ಡಾ. ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್‌ ಪಡೆದ್‌ ಇತ್ತೆರ್.‌

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ