News Kannada
Monday, April 15 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಬಜ್ಪೆ: ಅಂಗಡಿಡ್ ಅಕ್ರಮವಾದ್‌ ಗಂಗಸರ ‌ ಮಾರಾಟ: ಆರೋಪಿ ಆರೆಸ್ಟ್

New Project 2023 12 29t163812.144

ಬಜ್ಪೆ: ಅಂಗಡಿಡ್ ಅಕ್ರಮವಾದ್‌ ಗಂಗಸರ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಆರೋಪಡ್ ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನನ್‌ ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸೆರ್‌ ಆರೆಸ್ಟ್‌ ಮಲ್ದೆರ್.‌

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿನ್ ಜಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ‌ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದಂಡ್.

ಡಿ.27ದಾನಿ ಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ತಾರೆಮಾರ್ ದಲ್ಪ ಆರೆನ ಗೂಡಂಗಡಿಡ್ ಅಕ್ರಮವಾದಗ ಗಂಗಸರ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಇತ್ತೆರ್. ಡಿ.27ದಾನಿ ಬಯ್ಯ 4.45ಕ್ಕ್ ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸೆರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಡ್‌ ಇಪ್ಪುನಗ ಆರೋಪಿನ ಅಂಗಡಿ‌ದಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೊಲೀಸೆರೆನ
ಗಾಡಿ ತೂದು ಬಲಿತ್ ದೆರ್.‌ ಇಂದೆನ್‌ ತೂದು ಪೊಲೀಸೆರ ಗೂಡಂಗಡಿನ್ ತಪಾಸಣೆ‌ ಮನ್ಪುನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆನ 90ಎಂಎಲ್ ಒಟ್ಟು 18 ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಂಗಸರ ತಿಕ್ಕ್‌ ಂಡ್. ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಇತ್ತೆರ್‌ ಪಂದ್‌ ತಡೆರಿದ್‌ ಬೈದಂಡ್. ‌

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ