News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಗರಗಸ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಗ್‌ ತಾಗ್‌ ದ್‌ ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ನರಮಾನಿ

New Project 2023 12 20t163137.563
Photo Credit :

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಮರ ಕಡ್ಪುನಗ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೈ ತತ್‌ ದ್‌ ಬೂರ್ದು ಗರಗಸ  ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ ಗ್‌ ತಾಗ್‌ ದ್‌ ನರಮಾನಿ ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸಾವ್ಯಡ್ ಡಿ. 20 ದಾನಿ ನಡತ್‌ ಂಡ್.

ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನಾರ್ ಸಾವ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವ್ಯ ಹೊಸಮನೆ ನಿವಾಸಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ (46) ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದಂಡ್.

‌ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರ್   ಮೆಗ್ಗಿಯನ ಪ್ರಮೋದ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿ.19 ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 11:30ಕ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಡ್‌ ಮರ ಕಡತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.‌ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ‌ ಮಿಷಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತತ್‌ ದ್‌ ಬೂರ್ದೆರ್.‌ ಮಿಷಿನ್ ದ ಗರಗಸ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ್‌ ನಾಲಿಗ್ ‌ ತಾಗ್‌ ದ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ‌ ಆತಂಡ್.

ಆಪಗನೆ ಆರೆನ್‌ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್‌ ದಾಖಲ್‌ ಮಲ್ದೆರ್‌.‌ ಆಂಡ ಮರ್ದ್‌ ಪಲಿಪಂದೆ ತೀರಿಯೆರ್.   ಈ ಬಗ್ಗೆಟ್  ಮೆಗ್ಗಿಯೆ  ಪ್ರಮೋದ್ ವೇಣೂರು ಠಾಣೆಡ್ ದೂರು ‌ ಕೊರ್ತೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ