News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಗುರ್ತದಾಂತಿನ ಗಾಡಿ ಎಡ್ತ್‌ ದ್‌ ತೀರ್‌ ಪೊಯಿನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯಾದ ಜವನೆ

New Project 2023 12 21t150521.451

ಒಡಿಪು: ಬೈಕ್‌ ಎಡ್ತ್‌ ದ್‌ ಬೈಕ್ ಸವಾರೆ ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟಪಾಡಿ-ಶಿರ್ವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಂಟಕಲ್ಲು ಅರಸೀಕಟ್ಟೆದ ಕೈತಲ್‌ ಗುರುವಾರ ನಡತ್‌ ಂಡ್.

‌ ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಬೈಕ್ ಸವಾರೆ ದರ್ಶನ್ (24 ) ‌ ಪಂದ್‌ ತೆರದ್‌ ಬೈದಂಡ್. ದರ್ಶನ್ ಆರ್ ಕಟಪಾಡಿದ ಕೈತಲ್ ಶಂಕರಪುರ‌ ಡ್ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡ್‌ ಇತ್ತೆರ್.ಗುರ್ತಾ ಇಜ್ಜನ ಗಾಡಿ ಬೈಕ್‌ ಗ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದ್‌ ಪರಾರಿ ಅತೆರ್. ಬೈಕ್‌ ಡ್ ಪೊನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಇತ್ತೆ. ಅಂಚಾದ್‌ ಜವನ ತೆರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾದ್‌ ತೀರ್‌ ಪೋಯೆ. ಶಿರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡ್‌ ಕೇಸ್ ದಾಖ‌ಲ್‌ ಆತಂಡ್

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ