News Kannada
Sunday, April 21 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಬಂಟ್ವಾಳ: ಮರಕ್ಕ್ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದ್ ತೀರಿನ ಜವನ್ಯೆ

ಮರಕ್ಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದ್ ಬಾರೀ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಸವಾರಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾವಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ತೀರಿನ ಘಟನೆ ಮಾ.12ಕ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರಿಪಳ್ಳದಲ್ಪ ನಡತ್ಂಡ್.

ಬಂಟ್ವಾಳ: ಮರಕ್ಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದ್ ಬಾರೀ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಸವಾರಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾವಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ತೀರಿನ ಘಟನೆ ಮಾ.12ಕ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರಿಪಳ್ಳದಲ್ಪ ನಡತ್ಂಡ್.

ಅಮ್ಟಾಡಿದ ಅಕ್ಷಿತ್ (25) ತೀರಿನ ಜವನ್ಯೆ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪೆನಿಡ್ ರಾತ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತ್ತ್ದ್ ಸುಮಾರ್ ‌4 ಗಂಟೆಗ್ ಪಿದಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅಂದಾಜಿ 4.30 ಗಂಟೆಗ್ ಮಾರಿಪಳ್ಳ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬರಿತ ಮರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ್ ಬಾರೀ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾಂಡಲ ಜವನ್ಯೆ ತೀರ್ದೆ.

ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತುಗ್ ನಿದ್ರೆದ ಅಮಲ್ಗ್ ‌ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕಾರಣರ್ದ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅತ್ಂಡಾಂದ್ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವೊಡಾತೆ.

ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿನ ಜಾಗಗ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ