News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಬೈಕ್‌ ಗ್ ಕಾರ್ ಢಿಕ್ಕಿ – ‌ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಸವಾರೆ

New Project 2024 01 17t151841.407

ಕುಡ್ಲ: ಕಾವೂರುಡ್‌ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರೆ ನಡತ್ತಿನ ಅಪಘಾತಡ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿ‌ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ತೀರ್‌ ಪೋತೆರ್.

ಶೇಖರಪ್ಪ ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನಾರ್. ಇಂಬೆರ್ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಭಾಗಡ್ ‌ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರೆ 11 ಗಂಟೆಗ್‌ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪೋಯರೆ ಡಿವೈಡರ್ ಕಡೆರ್ದ್ ಬೈಕ್ ಡ್‌ ಪೊವೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ‌ಬೋಂದೆಲ್‌ ರ್ದ್ ಕಾವೂರು‌ಗ್‌ ಬರೊಂದುತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಬೈಕ್‌ ಗ್‌ ಎಡ್ತ್‌ದುಂಡ್. ಸಾದಿಗ್‌ ಬೂರ್ದು ಗಾಯ ಆಯಿನ ಶೇಖರಪ್ಪ ಆರೆನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್‌ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೊತೆರ್.‌ ಆಂಡ ಮರ್ದ್‌ ಪಲಿಪಂದೆ ತೀರ್‌ ಪೋಯೆರ್. ಈ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟ್‌ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸೆರ್‌ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲ್‌ ಮಲ್ದೆರ್

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ