News Kannada
Monday, April 15 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದ್ ದುಡ್ಡು ಕಂಡಿನ ಕೇಸ್: ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ವೆರ್ ಅರೆಸ್ಟ್

Case of theft of money using ATM card

ಬೈಂದೂರು: ಎಟಿಎಂ ರ್ದ್ ದುಡ್ಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ನೆಪಟ್ ಜನಕುಲೆನ ಕಣ್ಣ್ ತಪ್ಪಾದ್ ಅಕುಲೆನ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಾದ್ ದುಡ್ಡ್ ದೆತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೇಸ್ ಡ್ ಹರಿಯಾಣದ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಕಲ್ವೆರೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಬರ್ಸಿ ಜಟಾನ್‌ನ ಸಂದೀಪ್ (36), ಹರಿಯಾಣ ಔರಂಗನಗರದ ರವಿ (27) ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿನ ಕಲ್ವೆರ್. ಮೊಕುಲೆರ್ದ್ 21 ಸಾವಿರ ರೂ. 217 ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್, ಪಿಒಎಸ್ ಮಿಶಿನ್ , 2 ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕ್ ದೆತೊಂದೆರ್.

ಈ ಕಲ್ವೆರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡ್ ಸುಮಾರ್ 20 ರ್ದ್ ಲಾ ಮಿತ್ತ್ ಕೇಸ್ ಲ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್.

ಶಿರೂರು ಭಾಗದ ರಡ್ಡ್ ಎಟಿಎಂ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಂದೂರ್ ದ ಒಂದು ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಗ್ರಾಹಕೆರಾದ್ ಬತ್ತ್ದ್ ದುಡ್ಡ್ ದೆತ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದ್ ಸುಮಾರ್ 2 ಲಕ್ಷ 26 ಸಾವಿರ ರೂ. ಲಕ್ಕಾದೆರ್. .

ಈ ಕೇಸ್ ದ ಕಲ್ವೆರೆನ್ ಕುಂದಾಪುರಡ್ ಬುಧವಾರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಾದೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ