News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂಕರ್ದ್ ತುದೆಕ್ಕ್ ಲಾಗಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುದ ಉದ್ಯಮಿ

Whatsapp Image 2023 10 30 At 3.25.23 Pm

ಕುಡ್ಲ: ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಂಕೊದ ಮಿತ್ತ್ ರ್ದ್ ಒರಿ ಕಾರ್ ಉಂತಾದ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ ಲಾಗಿದಿನ ಘಟನೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದಲ್ಪ ಸೋಮವಾರದನಿ(ಅ.30) ನಡತ್‌ದ್ಂಡ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಶಾಂತ್ (35) ಸುದೆಕ್ ಲಾಗಿದಿನಾರ್.

ಮೇರ್ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕನೊಟ್ಟುಗು ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಅವುಲು ಇತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧದ ಪೇಶಂಟ್ ನ್ ತೂದು ಪೋತೆರ್ ಪಂದ್ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದ್ಂಡ್. ಮೇರ್ ಕುಡ್ಲ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾತ್ಂಡ್. ಸಹಾಯಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಬುಡ್ದ್ ಕಾರ್‌ಡ್ ಪಿದಡಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್, ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕೊದ ಮಿತ್ತ್ ಕಾರ್ ಉಂತಾದ್ ಸುದೆಕ್ ಲಾಗಿದೆರ್. ಸುದೆಕ್ ಲಾಗಿದಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ನ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ್‌ದ್, ಕಂಕನಾಡಿ ಸ್ಟೇಶನ್ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಸುದೆಕ್ ಲಾಗಿಯೆರ ದಾದ ನೆವನ ಪಂದ್ ನನ ತೆರಿದ್‌ ಬರೊಡಾತೆ.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ