News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಬಲ್ಲ್‌ ದೆತ್ತೊಂದು ‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

New Project 2024 01 02t101334.468

ಪುತ್ತೂರು : ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೆ ಬಲ್ಲ್‌ ದೆತ್ತೊಂದು  ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗ್‌ ಶರಣಾಯಿನ  ಘಟನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಆರ್ಲಪದವುಡ್‌ ನಡತ್‌ ಂಡ್.

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್(38) ಆತ್ಮಹತ್ಮೆ    ಮಲ್ದಿನಾರ್‌  ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದಂಡ್.

‌ ಕೊಡೆ (ಜ.1)  ಬಯ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಲ್ಲ್‌ ದೆತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದೆರ್. ಐತರದಾನಿ ಪುತ್ತೂರುಡ್‌ ನಡೆತ್ತಿನ ಮರಾಟಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡ್ ಭಾಗವಹಿಸದ್‌ ಇತ್ತೆರ್. ವಿಜಯ್ ಆರೆಗ್‌ ಮದಿಮೆಗ್‌ ಇಲ್ಲದಗಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗ್ ನಿಖರವಾಯಿನ ಕಾರಣ ದಾದ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದಿಜಿ.

ಒವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ‌ ಆತ್ತ್. ನಿಕುಲು ಒವೆ ತೊಂದರೆಡ್‌ ಇತ್ತಂಡ್‌ ದಯಾ ಮಂತ್‌ ದ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರೆನ ಸಹಾಯ ದೆತ್ತೂನುಲೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ – 9152987821

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ