News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್: ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದಿನೆಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Dharma Dangal: Protest against denial of trade at Mangaladevi temple

ಕುಡ್ಲ: ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯಡ್ ಬ್ಯಾರದ ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ವಿಚಾರ ಕುಡ ಮುನ್ನಲೆ ಗೆ ಬಂತ್ತ್ಂಡ್, ದಸರಾ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಮಾತೆರ್ ಒಟ್ಟುಗ್ ಆಚರಿಸಾವೊಡು ಪಂದ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪರ ಬುಡಂದಿನೆಕ್ ದ. ಕ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿರ್ದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡತ್ಂಡ್.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಂಡೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪಾತೆರ್ಯೆರ್, ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿದ ಬ್ಯಾರ ದಕಲೆಗ್ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪರ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೆರ್. ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಬ್ಯಾರದಕ್ಲೆನ್ ಪಿರನೆ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬ್ಯಾರ ದಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಬದಲ್ ಸನಾತನ ಜಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘದಕ್ಲ್ ಮನವಿ ಕೊರ್ತೆರ್ಂದ್ ಪಿರಾನೆ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಕಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಂಡ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡುಂದು ಪಿರಾನೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಘಟನೆ ನಡತ್ಂಡ್. ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಜುರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಾಂಗಣದ ಉಲಾಯಿ ಬ್ಯಾರಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಇಜ್ಜಿ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರ್ಗಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಲಿ ಅತ. ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಚಾರಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಲ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ದ್ಂಡ್. ಅಡೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಹಲ್ಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಉಂದೆಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೇರ ಹೊಣೆ. ಕುಡ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತೆರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರಗ್ ಗಂಡಸ್ತನ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಯಾರ ದಕುಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಡವೆರೆನ ಕಣ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಪಾಒಡ್ಚಿ. ಬಡವೆರೆಗ್ ಬದ್ಕರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊಲ್ಲಲು. ನುಪ್ಪುಗ್ ನೀರ್ ದೀದ್ ಬತ್ತಿನ ಬ್ಯಾರ ದಕುಲ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಿಕ್ಲೆನ ಬಿಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಬೊಡ್ಚಿ, ಬದುಕುನ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ