News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಕುಂದಾಪುರಡ್ ಪೊಸ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್

ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಮೈಸೂರುದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದ ಪೊಸ ಕಟ್ವಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕನ್ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆರ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಒಡಿಪು: ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಮೈಸೂರುದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದ ಪೊಸ ಕಟ್ವಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕನ್ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆರ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಮೈಸೂರುದ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ್ ಪರಿಹರಿಸಾವುನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ನಡಪಾವೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಲು ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನವು ಪಂದ್ ಸಚಿವೆರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಯೆರ್.

ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಯೋಗಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ವೈದ್ಯರ ಘಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ, ಕುಂದಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೈದ್ಯೆರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕುಲು, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವೈದ್ಯೆರೆನ ಘಟಕದ ಪದುಕೆರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ