News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತರ್ದ್ 75ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ – ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆ‌ರ್ದ್‌ ಧ್ವಜರೋಹಣ

New Project 2024 01 26t133729.682

ಒಡಿಪು : ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿರ್ದ್ 75ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸ‌ನ್ ‌ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ್‌ ಂಡ್. ಒಡಿಪು ‌ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಧ್ವಜರೋಹಣ ಮಲ್ದ್ ಗೌರವವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಯೆರ್.‌

ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಿನ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, 1950 ದಾನಿ 26 ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರ‌ಡ್ ಬರೆದ್‌ ದೀಪುನ ದಿನ.ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಗ್ ಸಂವಿಧಾನನ್ ಅನುಷ್ಠಾನ‌ಗ್‌ ಕನತ್ತಿನ ದಿನ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಚಳುವಳಿಡ್ ಜನವರಿ 26, 1929 ದಾನಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಧ್ಯೇಯನ್ ‌ ಪಾರ್ದ್‌ ಇತ್ತ್‌ ಂಡ್. ಲಾಹೋರ್‌‌ ಡ್ ನಡೆತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಡ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ‌ ದೆತ್ತೊಂದ್ ಈ ದಿನ‌ನ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ದಿನ  ಪಂದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ‌ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನನ್ ಈ ದಿನ‌ ಪಂದ್‌ ಜಾರಿಗ್‌ ಕನತ್ತೆರ್.‌

ಲೆಸ್‌ ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಜಿಲ್ಲೆದ  ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ  ಆಯಿನ ಡಾ.ಅರುಣ್.ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಪ್ರತೀಕ್ ಬಯಾಲ್, ಎಡಿಸಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಮಮತಾ ದೇವಿ ‌ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಈ ಲೆಸ್‌ ಡ್ ‌   ಪಾಲ್‌ ಪಡೆದ್‌ ಇತ್ತೆರ್.‌

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ