News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ ವಿ‌.ವಿ ಡ್ ಡಾ. ಸಂಶುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಉಪನ್ಯಾಸಗ್ ವಿರೋಧ: ಎಬಿವಿಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Abvp
Photo Credit :

ಕುಡ್ಲ:  ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿವೃತ್ತ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆರ್, ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲಾ ಸಂಘಟಕೆರ್ ಡಾ.ಶಂಸುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೆರ್ ‘ಸುರುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ, 1857 – ಜಂಟಿ ಬಲಿದಾನಗಳು, ಜಂಟಿ ವಾರಿಸುದಾರಿಕೆ’ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯೆರೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ ಗೋಬ್ಯಾಕ್ ಶಂಸುಲ್ ಪಂದ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದೆರ್.

ಶಂಸುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿರೋಧಿಸಾದ್ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ . ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಲೀಸೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆನ ನಡುಟು ಪಾತೆರಕತೆ ಆತ್ಂಡ್.  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೊಕುಲ ನಡುಟು ಪಾತೆರಕತೆ ಆತ್‍ಂಡ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ