News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಿತ್ತ್ ಇಡಿ ದಾಳಿ

ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರ್ ಉತ್ಪಾದಕೆರೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಹಗರಣೊಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಡ್ಪ ಭಾಗಿಯಾತಿನ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪುನೆರ್ದ್ ದುಂಬೇ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ದ್ ಪೋತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯದ ನೆವನೊಡು ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲ ವಿವಿಗ್ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇಡಿ)ದ ಅಧಿಕಾರಲು ಬತ್ತ್ ಸಮಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರ್ ಉತ್ಪಾದಕೆರೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಹಗರಣೊಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಡ್ಪ ಭಾಗಿಯಾತಿನ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪುನೆರ್ದ್ ದುಂಬೇ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ದ್ ಪೋತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯದ ನೆವನೊಡು ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲ ವಿವಿಗ್ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇಡಿ)ದ ಅಧಿಕಾರಲು ಬತ್ತ್ ಸಮಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ಪರೀಕ್ಷಾಂಗದ ಕುಲಸಚಿವೆ ಆಯಿನ ಪ್ರೊ. ರಾಜುಕೃಷ್ಣ ಚಲನ್ನವರ್ ಮೆರೆನ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಕೋಚಿಮುಲು ಪರೀಕ್ಷೆದ ನೇಮಕಾತಿದ ಹಗರಣದ ವಿಷಯೊಡು ಈ ದುಂಬೇ ವಿವಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವೆರೆಗ್ ನೋಟೀಸ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಶನಿವಾರ ವಿವಿಗ್ ಬತ್ತಿನ ಇಡಿದ ತಂಡದಕುಲು ವಿವಿದಕುಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆಗ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ದೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅನುಮಾನ ಉಂಡು.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ