News Kannada
Saturday, April 13 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಮೊಬೈಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಎಮೆರ್ಜನ್ಸಿ ಮೆಸೇಜ್‌: ದಾಯೆಗ್ ಈ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಯೋಗ?

Emergency message received on mobile

ಕುಡ್ಲ: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದುರಂತದ ಸಮಯಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕೆರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತುರ್ತು ಸಂವಹ ಕೊರ್ರ ಸಲುವಾದ್ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆದ ಜೊತೆಗೂಡ್ದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾದ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲೆನ ಮೊಬೈಲ್‌ ಗ್ ಈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಕಾಲ್‌ ಬತ್ತ್ದ್ಂಡ್.

ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗುರ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತಾ ನಿವಾಸಿಳೆನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗ್ ವಿಪತ್ತಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ್ದ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಡ್ ಕಡಪುಡರ ಸಹಾಯ ಆತ್ಂಡ್. ಪ್ರಮುಖ ತುರ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಕಾಲಿಕವಾದ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿನಾತ್ ಜನಕುಲೆನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಪುನೆನ್ ಉಂದು ತೆರಿಪಾದ್ಂಡ್.

ಇಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್‌: “ಉಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆರ್ದ್ ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಕಡಪುಡ್ನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದೇಶ. ನಿಕ್ಲೆನ ಕಡೆರ್ದ್ ಒವ್ವೇ ಕ್ರಿಯೆದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ದಯದೀದ್ ಈ ಸಂದೇಶನ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ.

“ಈ ಸಂದೇಶನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಾವೊಂದಿಪ್ಪುನ TEST ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಕಡಪುಡ್ದ. ಉಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕೆರೆನ ಸುರಕ್ಷತೆನ್ ಎಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಕಾಲಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಗುರಿನ್ ದೀವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಸಂದೇಶ ಕಡಪದ್ಂಡ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ