News Kannada
Monday, April 15 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಎಂಕ್ಲುಲ ಸ್ವರ ದೆರ್ತಿನೆಡ್ದಾವೆರ ಸರ್ಕಾರಡ್ದ್ ಸ್ಪಂದನೆ ತಿಕ್ಕ್ದ್‌ಂಡ್‌: ಶಾಸಕ ಕಾಮತ್‌

Vedavyas (1)

ಕುಡ್ಲ: ಚೌತಿಗ್‌ ಯಾಪ ರಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತ್‌ ಂಡ್‌. ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಸೆ. 18ಗು ರಯಜೆ ಪನ್ದ್‌ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್.‌ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಸೆ.19ಗು ಚೌತಿ ಕರಿಪುನವು ಅಂಚಾದ್‌ ಆನಿಯೇ ರಜೆ ಪನ್ದ್‌ ಜನಕುಲು ಸರಕಾರೊಗ್‌ ರಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್.‌ ಅಂಚಾದ್‌ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್‌ ಅಧಿಕೃತವಾದ್‌ ಸೆ.19ಗು ಚೌತಿಗ್‌ ರಜೆ ಪನ್ದ್‌ ಸರಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತ್‌ ಂಡ್.‌

ಎಲ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊರಿಯರ ಸರಕಾರಗ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್‌, ಸರಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವರಿ ಸಚಿವೆ ಅಯಿನ ದಿನೇಶ್‌ ಗುಂಡೂರಾವ್‌ ಗ್ ಬಿನ್ನಾಪು ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್.‌
ಅಂಚಾದ್‌ ಸರಕಾರ ಬಿನ್ನಾಪುಗ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊರ್ತುಂಡ್.‌ ಸೆ.18ದ ಬದಲ್‌ ಎಲ್ಲೆ(ಸೆ.19) ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತ್‌ ಂಡ್.‌

ಇತ್ತೆ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಶಾಸಕೆರ್‌ ಅಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್‌ ಕಾಮತ್‌ ಇಂಬೆರ್‌ ಪತೆರ್ದ್‌ , ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಿನ್ನಾಪುಗ್‌, ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾನದಿಗೆಗ್ ಸರಕಾರ ಸ್ಪಂಧಿಸತ್ತ್‌ ಂಡ್.‌ ಎಂಕ್ಲುಲ ಸ್ವರ ದೆರ್ತಿನೆಡ್ದಾವೆರ ಸರ್ಕಾರಡ್ದ್ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗ್‌ ಸ್ಪಂದನೆ ತಿಕ್ಕ್ದ್‌ಂಡ್‌.  ಸರಕಾರಗ್‌ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್‌ ಪಂದ್‌ ತೆರಿಪಾಯೆರ್.‌

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ