News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಪರಶುರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಾಪತ್ತೆ ವಿಚಾರ: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಿನ ಎಮ್‌ಎಲ್ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್‌

Whatsapp Image 2023 11 01 At 10.36.49 Am

ಕಾರ್ಲ : ಕಾರ್ಲ ಪರಶುರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಾಪತ್ತೆ ಆಯಿನ ವಿಚಾರಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನೆಕ್ ಎಮ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಆರ್ ಪ್ರತಿಕಕ್ರಿಯೆ ಕೋರ್ ತೆರ್.

“ಪರಶುರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೂರ್ತಿನ್ ಸರಕಾರದ ಗಮನಗ್ ಕೊರಂದೆ ಖಾಲಿ ಮಂತ್ ದೇರ್ . ಜಾಗಗ್ ಪೋಪಿನ ದುಂಬೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೂರ್ತಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ್ ದೆತ್ ದೇರ್ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರನ್ ಆರ್ , ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಯಂಕ್ ಲೇನ ಗಮನಗ್ ಕೊರಂದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ ದೇರ್ . ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಬಲ ಕೊರ್ಪಿನೆಕ್ಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಅರ್ಧ ಪ್ರತಿಮೆನ್ ದೆತ್ ದೇರ್.

ಅಂಚಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಿತ್ ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಜ್ಜ ..?, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತ..? ಅತ್ತೆಕ್ಲ್ ನಕಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಒಡೆ ಪೋಂಡು ..?ಮಲ್ಲ ಅಪದಾನೆ ಇಪ್ಪುನ ಸರಕಾರದ ಗಮನಗ್ ಕೊರಂದೆ ಅತ್ ಬೇಗ ತೆರವು ಮಂತ್ ನ ಏತ್ ಸರಿ..?ಮುಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ರ್ದ್ ವಂಚನೆ ನ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಪಾಡುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಂಡ್ .

ಸತ್ಯ ಬಯಲು ಮನಪಾಂದೆ ,ಈ ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಗೊಬ್ಬು ದಾಯೆ..? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದ ತನಿಖೆರ್ದ್ ಬಯಲಾಯಿನ ಸತ್ಯ ದಾದ? ಪರಶುರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಕಲಿನ ಅಸಲಿನ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಏಪ. ದುಂಬಾಗ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಡ್ ಅಸಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಪುಂಡ ? ಪಂದ್ ಪರಶುರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾಪತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ತೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ