News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಹೆರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ

Herga Durga Parameshwari Temple

ಒಡಿಪು: ಹೆರ್ಗಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಾರೀ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಡ್ ನಡತ್ಂಡ್.

ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ನಡತ್ಂಡ್. ದೇವರೆನ್ ತರೆಟ್ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತ್ದ್ ರಥಟ್ ದೀದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ ನಡತ್ಂಡ್. ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ಸೇರಿನ ಭಕ್ತೆರ್ ರಥ ಒಯಿತ್ದ್ ಖುಷಿಯಾಯೆರ್.

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಮರ್ದ್ ಗುಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡತ್ಂಡ್. ಮುಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಹಚ್ಚಡ ಸೇವೆ ವಿಶೇಷ. ಭಾರೀ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಹಚ್ಚಡ ಸೇವೆ ದೇವರೆಗ್ ಅರ್ಪಿಸಾಯೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ