News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಹಿರಿಯಡಕ: ‌ ನೀರ್‌ ಡ್‌ ಮುರ್ಕುದ್  ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಜವನೆ

New Project 2023 12 26t100718.018

ಒಡಿಪು: ಸುದೆಟ್ಟ್ ‌ಮೀಂದೆರೆ  ಪೋಯಿನ ಜವನೆ ನೀರ್‌ ಡ್‌ ಮುರ್ಕುದ್ ‌ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಸಿ.ರೋಡ್‌ ದ ಪಟ್ಟಿಬಾವುಡ್‌ ನಡತ್‌ ಂಡ್. ‌

ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನ್ ‌ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿ ಅಜಯ್ (21) ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದಂಡ್. ಇಂಬೆರ್ ‌ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆ.ಸಿ.ರೋಡ್‌ ಗ್‌ ಪೋತೆರ್. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕ 2:30 ಕ್ಕ್ ‌ ದೋಸ್ತಿಲೆನ  ನೀರ್‌ ಗ್‌  ಜತ್ತ್‌ ದ್‌ ಮೀಂದೆರೆ ಪೋತೆರ್.  ಆಂಡ ನಡುಟ್ಟ್‌ ನೀರ್‌ ಡ್‌ ಮುರ್ಕುಡ್‌ ತೀರ್‌ ಪೋತೆರ್.‌ ಈ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಠಾಣೆ‌ಡ್ ದಾಖಲ್‌ ಆತಂಡ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ