News Kannada
Saturday, April 13 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಅಮೈ ದೇವರಾವ್‌ ಇಂಬೆರೆಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಲೆರ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ

Farmer Deva Rao
Photo Credit :

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್’ ಮುಕುಲ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ರೈತೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ದ ಸುರುತ ವಿಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಊರುದ ಕಿಲ್ಲೂರ್ ಅಮೈ ದೇವ ರಾವ್ ಇಂಬೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮುಕುಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯೆರ್.

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಸುರುವಾತ್ತಂಡ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆ.15 ಮುಟ್ಟ ನಡೆಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು  ಕೃಷಿಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾಧಿಗೆ ಕೊರ್‍ಯೆರ್.

ಅಮೈ ದೇವರಾವ್‌ ಇಂಬೆರ್ 5 ಎಕ್ರೆ ಕಂಡಡ್ 175ರೆರ್ದ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಾರ್ ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೈಯಿ ಬುಲೆ ದೆತ್ತ್‍ದೆರ್. ವರ್ಷಗ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಇಂಬೆರ್ ಬುಲೆ ದೊತ್ತೊಂದ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಇಂಬೆರೆನ ಈ ಬೇಲೆಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರ್ದ್ ಮಾನಾದಿದೆ ತಿಕ್ಕ್‍ದುಂಡು.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ