News Kannada
Saturday, April 13 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಕಾರ್ಕಳ ಪರಶುರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಯ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರ್

Karkala Parashurama Murthy suddenly disappears, complaint lodged with police

ಕಾರ್ಕಳ: ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪರುಶುರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣೆ ಆತ್ಂಡ್, ಕುಡ ಉಂದು ವಿವಾದಗ್ ಕಾರಣ ಆತ್ಂಡ್. ರಡ್ಡ್ ದಿನರ್ದ್ ಮೂರ್ತಿದ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಪಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟರ್ಪಾಲ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ನಿಜ ವಿಷಯ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತ್ದ್ಂಡ್. ಪರಶುರಾಮ ಮೂರ್ತಿದ ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬುಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ದ ಪೂರ ಭಾಗಲ ಮಾಯ ಆತ್ಂಡ್.

ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈಲೂರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಪರುಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ನಕಲಿ ಪಂಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಆರೋಪ ಕೆಂದ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಮೂರ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆದಿಪ್ಪುನ ತೂದ್ ಹೋರಾಟಗಾರೆರ್ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣೆ ಆತ್ಂಡೂಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊರ್ತೆರ್.

ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣೆ ಆತಿನೆಕ್, ಉಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡೆ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಯೆರ್. ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೆರ್. ಪರಶುರಾಮನ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿದ ಕಾರ್ದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ್ದ್ ದೇಹದ ಒರಿನ ಭಾಗ ಕಾಣೆ ಆತ್ಂಡ್. ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಡ್ ಸ್ಥಳಟ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣೆ ಆಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ತಿಜೆರ್. ಜನಕ್ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಾದ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್‌ಐಟಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಐಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞೆರೆನ ತಂಡ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಮೂರ್ತಿದ ಅಡಿಪಾಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೊದೂಂದು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆರ್. ಮೂರ್ತಿದ ಮಿತ್ದ ಭಾಗ ಫೈಬರ್ ರ್ದ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್ದೆರ್ಂದ್ ಹೋರಾಟಗಾರೆರ್ ಪಂಡೆರ್. ಇತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿನ್ ತೆರವು ಮಲ್ತ್ದ್ ಜನಕುಲೆನ ಪ್ರವೇಶಕಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರೀ ಡೌಟ್ಗ್ ಕಾರಣ ಆತ್ಂಡ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ