News Kannada
Monday, April 15 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಸರಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯನ್ ದೆಂಗಾವರ ಜನಸ್ಪಂದನದ ನಾಟಕ; ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ

ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡ್ ನಡಪುನ ಜನಸ್ಪಂದನ ಲೇಸ್ ಫಲ ಕೊರಂದಿನೆರ್ದಾವರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದನ ಲೇಸ್ ನ್ ಬೆಂಗಳೂರ‌ರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಡ್ ವಿಫಲ ಆಯಿನೆರ್ದಾವರ , ಅಸಹಾಯಕವಾತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡೆರ್.

ಒಡಿಪು: ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡ್ ನಡಪುನ ಜನಸ್ಪಂದನ ಲೇಸ್ ಫಲ ಕೊರಂದಿನೆರ್ದಾವರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ಸ್ಪಂದನ ಲೇಸ್ ನ್ ಬೆಂಗಳೂರ‌ರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಡ್ ವಿಫಲ ಆಯಿನೆರ್ದಾವರ , ಅಸಹಾಯಕವಾತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡೆರ್.

ಉಡುಪಿಡ್ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಆರ್ , ವಿಧಾನಸೌಧಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಬತ್ತಿನ ಕಡತನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಉಂಟು. ಅಲ್ಪನೆ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ. ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯನ್ ದೆಂಗಾವರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸ್ಪಂದನ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್.

ದುರಾದೃಷ್ಟಗ್ ರಾಜ್ಯಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಗ್ ಬತ್ತ್ದ್ಂಡ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿಲೆನ್ ಪೂರೈಸರ ಆವಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಆತ್ಂಡ್, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಯುವನಿಧಿ ವಿಫಲ ಆತ್ಂಡ್, ಪೊಸ ಬಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಲ್ತ್, ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಂದ್ ಪಂಡೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ