News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ರಿಕ್ಷಾಡ್ ರಡ್ಡರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪೆತ್ತದ ಮಾಸ ಕೊನೊವೊಂದಿತ್ತಿನಾಯನ್ ಪತ್ತಿನ ಬಜರಂಗದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್

Beef In Kudla
Photo Credit :

ಕುಡ್ಲ: ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಅಕ್ರಮವಾದ್ ರಡ್ಡರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪೆತ್ತದ ಮಾಸ ಕೊನೊವೊಂದಿತ್ತಿನಾಯನ್ ಬಜರಂಗದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ ಪತ್ತ್ದ್ ಪೊಲೀಸೆರೆಗ್ ಒಪ್ಪಾಯಿನ ಘಟನೆ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಿಲಿಂಬಿದಲ್ಪ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಡತ್‍ಂಡ್.

ಜೋಕಟ್ಟೆರ್ದ್ ಪೆತ್ತದ ಮಾಸೊನು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೇಂಟೆದ ಬೀಫ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಗ್ ಕನವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಬಜರಂಗದಳೊತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ ಚಿಲಿಂಬಿಡ್ ರಿಕ್ಷಾನ್ ಉಂತಾದ್ ಆರೋಪಿನ್ ಮಾಸದೊಟ್ಟುಗು ಉರ್ವಸ್ಟೇಶನ್ ಪೊಲೀಸೆರೆಗ್ ಒಪ್ಪಾದರೆ.

ಈ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಕಲ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ತಕ್ಲು ಆರೋಪಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ