News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಮರರ್ದ್ ಜಾರ್ದ್ ಬೂರ್ದ್ ತೀರಿನ ಆಂಜೊವು

ಮರರ್ದ್ ಬೂರ್ದ್ ಆಂಜೊವು ತೀರಿನ ಘಟನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಹೊಸಮಜಲುದಲ್ಪ ನಡತ್ಂಡ್.

ನೆಲ್ಯಾಡಿ: ಮರರ್ದ್ ಬೂರ್ದ್ ಆಂಜೊವು ತೀರಿನ ಘಟನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಹೊಸಮಜಲುದಲ್ಪ ನಡತ್ಂಡ್.

ಬಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮನೆ ರಮೇಶ (48ವ) ತೀರಿನಾರ್.

ರಮೇಶ್ ಬಾಂಗ್ಲೂರ್ಡ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಬುಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೊಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಹೊಸಮಜಲುಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ್ಡ್ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ರಜೆಟ್ ಊರಿಗ್ ಬತ್ತಿನ ಆರ್ ಫೆ.18ಕ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಹೊಸಮಜಲುದ ಇಲ್ಲ್ದ ಮುಟ್ಟದ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಡಿ ಕೊಯ್ಯರ ಬರ್ತಿನಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ್ ತಿರ್ತ್ ಬೂರಿನ ಅರೆನ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ಪಾದ್ ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಲೆತಪೋದಿತ್ತೆರ್, ಆಂಡ ಬಾರೀ ಪೆಟ್ಟಾದ್ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ತೀರ್ಯೆರ್.

ಈ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡ್ ತೀರಿನಾರ್ನ ಬುಡೆದಿ ಮೋಹಿನಿ ಕೊರ್ತಿನ ದೂರುದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತ್ಂಡ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ