News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಕಡಲ್‌ದ ನಡುಟ್‌ ಮೀನುಗಾರಗ್ ತಿಗಲೇ ಬೇನೆ: ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

Man rescued while fishing in the middle of the sea

ಕುಡ್ಲ : ಕಡಲ್‌ ದ ನಡುಟ್‌ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಗ್ ತಿಗಲೇ ಬೇನೆ ಶುರುವಾದ್ ತುರ್ತು ಕರೆಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸಯಿನ ಕೊಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಜನ ಸಮುದ್ರ ಡೇ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಚನೆ ಮಂತ್ದೇರ್.

ವಸಂತ ಪಂಪುನ ಮೀನುಗಾರೇ ಬೇಬಿ ಮೇರಿ 4 ಪನ್ಪುನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಡ್ ಕಡಲಿಗ್ಪೋದಿತ್ತೇರ್. ಪಣಂಬೂರು ಕಡಲ ‌ಬರಿಡ್ದ್‌  ಸುಮಾರು 36 ನಾಟಿ ಕಲ್ಲು ಮೈಲ್ಡ್ ದೂರಡ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನ ವೇಳೆ ಅರೆಗೆ ತಿಗಲೇಬೇನೆ ಶುರುವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತುಂಡ್. ಇ ಟೈಮ್‌ಡ್‌ ಬುಕುಂಜಿ ಬೋಟುದ ಕಾರ್ಮಿಕೇರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೇನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಲ್ತದ್ ಹೆಲ್ಪ್‌ ಕೇಂದೇರ್.

ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣ ಪಡೆ ದೋಣಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸಿ 446 ಸ್ಥಳಕ್ಕ್ ಬತ್ತದ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಲ್ತುದ್ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ತೆರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗದ್ ಮಂಗಳೂರುದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಲ್ ತ್ದ್ದೇರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ