News Kannada
Sunday, April 21 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ : ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ

Mbngly 1

ಕುಡ್ಲ : ನವೆಂಬರ್ 4 ಬೊಕ್ಕ 5 ದಾನಿ , ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ ಮುಲ್ಪ 25ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ, ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಪರಿಸಂವಾದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾದರೀಕರಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರ್ದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರ್ಬ ನಡಪರೆ ಉಂಡು.

ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದಿ ಕವಿ, ವಿಮರ್ಷಕ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಉದಯನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಇಂಬೆರ್ ನವೆಂಬರ್ 4 ರ್ದ್ 10ಗ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಂತ್ ದ್ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕು’ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಖರೋಪನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ನಗರಡ್ ಆಯಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ತೆರಿಪಾದೆರ್.

ನಾನಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಂಪೆರೆ ಉಲ್ಲೆರ್.


ನವೆಂಬರ್ ‌5ರ ಸಂಜೆ 3.30 ಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪೆರ್ ಉಂಡು. ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗರ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರೆಯರೇ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪ್ರಮುಖ ಉಪನ್ಯಾಸಲು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಡ್ ಇತ್ತದ್ , ಕೊಂಕಣಿಯೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರ್ ಗಾಲ ಸಮ್ಮೇಳನಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಲಿ .

ಶನಿವಾರ 4 ಆನಿ ಬಯ್ಯ್ 5.30 ಗ್ ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ| ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಳೆಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಬರಹಗಾರಿಗ್ ಸವಾಲುಳು ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಡ್ ಪರಿಸಂವಾದ ನಡಪರೆ ಉಂಡು , ಉದಯನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗರ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆರ್ . ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿರ್ದ್ ಲ ಸುಮಾರು 600 ಜನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು , ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೆರೆ 25 ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂಡ್ . ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುನ ಮಾತೆರ್ ಗಲ ವನಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು , ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ್ ನೋಂದಣಿ ಮಂತ್ ನಗಲೆಗ್ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು

ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಬರವಣಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳುವಳಿಗ್ ಪೋಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಬೊಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆತೆರ್ . ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯರ್ದ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಪಡೆತೆರ್ . ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ರೇಡಿಯೊ ನಾಟಕಲೇನ್ ರಚನೆ ಮಂತಿನ ಆರ್ ಸಂಪಾದಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶಕಿಯಾಗಿದ್ ಸೇವೆ ಮಂತ್ ದೇರ್. 8 ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕಲೇನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಂತಿನ ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ, 10 ಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚ ಕೃತಿಲೇನ್ ಅನುವಾದ ಮಂತ್ ದ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಂತ್ ದೇರ್. ಮಹಿಳಾ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ್ ಇತ್ತಿನ ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ, ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ ದೇರ್. ಅಆರ್ ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಾದ್ ಪೊಸ ದೆಹಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಗೋವಾ ಸರಕಾರದ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಗೋವಾ, ಕಥಾ, ಮಣಿಪಾಲದ ಡಾ| ಟಿ. ಎಂ. ಪೈ, ಪೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆತೆರ್. ದುಂಬುದ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗ್ ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ತೆರಿಪಾದೆರ್.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ , ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಲು , ಸಮ್ಮೇಳನ ದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್., ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್, ಶ್ರೀ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ., ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲ್, ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಲ್ ಪಡೆತೆರ್ .

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ