News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

New Project (89)

ಕುಡ್ಲ : ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿ ಹಾಸ್ಟಲ್ ದ ಕೋಣೆಡ್‌ ಬಲ್ಲ್‌ ದೆತೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ದಿನ ಘಟನೆ ಡಿ. 8 ದಾನಿ ನಡತ್‌ ಂಡ್.

ವಳಚ್ಚಿಲ್‌‌ ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ‌ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿ ಸಚಿನ್ ಸಾಜು (19) ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದೆರ್‌ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದಂಡ್.

ಕೇರಳದ ಆಲಪ್ಪಿಯ ನಿವಾಸಿ‌ ಆಯಿನ ಸಚಿನ್ ಸಾಜು ನವೆಂಬರ್ 30 ದಾನಿ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ಸೇರ್ದೆರ್. ಖಿನ್ನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆರ್ದ್ ಸಚಿನ್ ಸಾಜು ಕೆಲವು ‌ ದಿನರ್ದ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಗ್‌ ಪೊತುಜೆರ್.‌ ಕೋಣೆಡ್‌ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಪಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದೆರ್. ಈ ಕುರಿತಾದ್‌ ಕುಡ್ಲದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಪ್ರಕರಣ ‌ ದಾಖಲ್‌ ಮಲ್ದೆರ್.‌

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ