News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ವಿಮಾನಡ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಕಳ್ಳತನ: ಕುಡ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸೆರ್ ನ ಕೈಗ್ ತಿಕ್ಕ್ ದ್ ಬುರ್ನಾ ಕಲ್ವೇರ್

Mangaluru: Robbers caught by Mangaluru railway police

ಕುಡ್ಲ: ವಿಮಾನಡ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ರೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕೇರೆನ ಕಾಸ್, ಬಂಗಾರ್ ಕಂಡ್ದ್ ವಾಪಾಸ್ ವಿಮಾನಡೆ ಪರಾರಿಯಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಹೈಟೆಕ್ ದರೋಡೆಕೊರೆರೆನ್ ಕುಡ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ್ ಪತ್ತ್ದೇರ್.

ಅಪರಾಧಿ ನಕ್ಲೆನ ಯುಪಿ ಮೂಲದ ಅಭಯ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶಂಕರ್ ಗಿರಿ ಪಡ್ದ್ ಗುರುತಿಸಾದೆರ್.

ಸೆ. 28 ಕ್ಕ್ ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲ್ಡ್ ನಡತ್ತಿನ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಅನುಮಾನದ ಮಿತ್ತ ರಡ್ ಜನನ ವಶಕ್ಕೆ ದೆತೊನ್ಡ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಪು ನಾಗ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ದಂಧೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೈದ್ದನ್ಡ್.

ಸಧ್ಯ ಆರೋಪಿಲು ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲೆನೆ ಅಥಿತಿಯಾತೆರ್. ಆರೋಪಿಲೇಡ್ದ್ 125 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ್ ವಶಕ್ಕ್ ದೆತೊಂದೇರ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸೆರ್ ನನಲ ತನಿಖೆ ಮಂತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ