News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ದ 6ನೇ ಮಹಡಿರ್ದ್ ಬುರ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗ್ ಶರಣಾಯಾಯಿನ ಕಲ್ಪರ್ತಿ

Sucd Studnt

ಕುಡ್ಲ : ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಡ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಪರ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದಲ್ . ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ದ 6ನೇ ಮಹಡಿರ್ದ್ ಬುರ್ದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 03.00 ಗಂಟೆಗ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದಲ್ . ತಿರ್ ಪೋಯಿನ ಕಲ್ಪರ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ (20 ವರ್ಷ) ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬೈದಂಡ್.

ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ ಬೇಜಾರ್ ಡ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣ್ ಆತಲ್

ಒವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅತ್ತ್ . ನಿಕುಲು ಒವೆ ತೊಂದರೆಡ್ ಇತಂಡ ದಯ ಮಂತ್ ದ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರೆನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಲೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ – 9152987821

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ