Bengaluru 22°C
Ad

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗ್ ಬತ್ತ್‌ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಯಿನ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ

H 9
Photo Credit: Author

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಒರಿ ತಲವಾರ್ ಕತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆಡ್‌ ಹಾಕ್‌ ದ್‌, ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್‌ ದಾಖಲಾದ್‌ ಉಪ್ಪುನ ಕಳೆಂಜ ಗ್ರಾಮಪದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡೆರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್‌ ಎಂ.ಕೆ ಇಂಬೆರೆನ ಆರೋಗ್ಯನ್‌ ಪೊಸ ಸಂಸದೆರಾಯಿನ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಇಂಬೆರ್‌ ವಿಚಾರಿಸಯೆರ್.

ಕೋಡೆ ಕತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆಡ್‌ ಪೆಟ್ಟ್‌ ತಿಂದ್‌ ದ್‌ ಉಜಿರೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್‌ ಆಡ್ಮಿಟ್‌ ಆತೆರ್.‌ ಇನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್‌ ಬತ್ತಿನ ಪೊಸ ಪೊಸ ಸಂಸದೆರಾಯಿನ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸದ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂಡೆರ್.‌ ಇಂಬೆರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕೆರಾಯಿನ ಹರೀಶ್‌ ಪೂಂಜಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸತೀಶ್‌ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್‌ ಇತ್ತೆರ್.‌

ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಂದಿನೆಗ್‌ ರಾಜೇಶ್‌ ಬೊಕ ಅರೆನ ತಂಡದಕುಲು ಪಟಾಕಿ ಪೊಡಪಾದ್‌ ಗೌಜಿ ಮಲ್ದೆರ್.‌ ಉಂದೆಕ್‌ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿನ ಕಳೆಂಜದ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಜೆ ಪನ್ಪುನಾರ್‌ ತಲವಾರ್‌ಡ್‌ ಹಾಕ್‌ದೆ. ಸುದ್ದಿ ತೆರಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸ್‌ ದಕುಲು ಜಾಗೆಗ್‌ ಬೈದೆರ್.‌

Ad
Ad
Ad