News Kannada
Sunday, April 21 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೀನ್ ಮಾರುನ ಫೆಡರೇಶನ್ಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಖಾರ್ವಿಗ್ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ

Manjunath Kharvi sentenced to jail for cheating Dakshina Kannada Fish Marketing Federation

ಕುಡ್ಲ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನ್ ಮಾರುನ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ ಮಂಜುನಾಥ ಖಾರ್ವಿ ಕೊರ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಚೆಕ್ ಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು 88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಡುಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಕೊರ್ರಂದಿನ ಕಾರಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಖಾರ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ಕುಂದಾಪುರ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಉಪ್ಪುಂದದ ಇಲ್ಲಡ್ ಅರೆನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ದೆರ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ್ 5ನೇ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ದ ನ್ಯಾಯಧೀಶೆರ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಮಲ್ತೆರ್.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನ್ ಮಾರುನ ಫೆಡರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆರ್ದ್ ಮಂಜುನಾಥ ಖಾರ್ವಿ ಮೀನ್ ದೆತೊಂದೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಫೆಡರೇಶನ್ ಗ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ದಿನ ಕಮಿಷನ್ ಲ ಕೊರಂದೆ ಬಾಕಿ ದೀದಿತ್ತೆರ್. ಈ ದುಡ್ಡುಗ್ 3 ಚೆಕ್ ನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್. ಆ ಚೆಕ್ ಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗ್ ಕೊರ್ನಗ ಅಮಾನತು ಅದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂಚ ಆಯಿನೆರ್ದಾವರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಂಡಲ ಬಾಕಿ ಒರಿನ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದಿತ್ತ್ಜೆರ್. ಈ ವಿಚಾರಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ್ದ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ್ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಪೋದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತ್ಂಡ್.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 3 ಕೇಸ್ ಡ್ ಮಂಜುನಾಥ 5 ಲಕ್ಷ, 53 ಲಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸೇರ್ದ್ ಒಟ್ಟು 88 ಲ. ರೂ. ಕೊರೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ತೀರ್ಪು ದುಂಬೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ದೂರು ಕೊರ್ತಿನಾರ್ನ ಪರ ವೆರಿಟಾಸ್ ಲೆಗೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಡ್ಲದ ವಕೀಲೆರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಗೌರಿ ಶೆಣೈ ವಾದಿಸದಿತ್ತೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ