News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ದಸರಾಗ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಲೆ: ಶಾಸಕೆರ್ ಕಾಮತ್ ಆಗ್ರಹ

Vedhavysa
Photo Credit :

ಕುಡ್ಲ: ನನ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಸುರು ಆದ್, ಈ ನಿಟ್ಟ್ ಡ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಜೆ ಕೊರ್ತುನ ಎಡ್ದೆ ವಿಷಯ. ಆಂಡ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪದವಿ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ನನಲ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಆವಂದೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಡ್ಡಿಯಾತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಶಾಸಕೆರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್.

ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಪರ್ಬಗ್ ಪೂರಕ ಆಪುನಂಚ ಪದವಿ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಎನಡ ಮನವಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಗ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ದೆತೊನಂಚ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಡ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬಗ್ ರಜೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಡೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ ಇತ್ತೆ. ಆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಡ್ ಇತ್ತ್ ದ್ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ದಾ ಭಾವನೆಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಎನ್ನಿಂಡ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು.

ದಸರಾ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ ದ ಗೌಜಿದ ಪರ್ಬ. ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ, ಮೈಸೂರುರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಗಳಿಸಾವುನ ಪರ್ಬ ಆತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ನವರಾತ್ರಿನ್ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲು, ಶಿಕ್ಷಕೆರ್, ಪೋಷಕೆರ್, ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲಕ ರಜೆ ಕೊರೊಡ್ ಪಂದ್ ಸರ್ಕಾರನ್ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ