News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಿತ್ತ್ ಹಲ್ಲೆ

Municipal corporation worker attacked

ಕುಡ್ಲ : ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಜವ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ನ ಮಿತ್ತ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಂತಿನ ಘಟನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ ದ ಸದಾಶಿವ ನಗರಡ್ ನಡತ್ತಾದ್ಂ ಡ್.

ಹಲ್ಲೆಗಿಡಯಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜು ನ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ದಾಖಲೀಸಾನ್ಡ್. ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಿತ್ತ್ ಹಲ್ಲೆನ್ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಾದ್ ಭಾನುವಾರ ಕುಡ್ಲ ನಗರಡ್ ಕಜವು ವಿಲೇವಾರಿ ಉಂತಾದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂನ್ ಪೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ್ ದೇರ್.

ಹಲ್ಲೆ ಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮಿತ್ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ದೆತೋನೋಡು ಪಂಡ್ದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಾದೆರ್.

ಯೂನಿಯನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುದೀರ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ ದ ಕಜಾವು ದೆಪುನ ಕಾರ್ಮಿಕೇರೆನ ಮಿತ್ ನಿರಂತರ ಹಲ್ಲೆ ಕಿರುಕುಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಂಘ ಖಂಡಿಸಂವುಂಡು ಪಂಡೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ