News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಸರಕಾರರ್ದ್ ‌ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ‌ ಬೈಜಿ: ಶಾಸಕೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

New Project 2024 01 09t151219.458

ಒಡಿಪು: ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಗ್‌ ಬತ್ತ್ದ್‌ ಆಜಿ ಏಳ್‌ ತಿಂಗಲು ಕರಿಂಡ್.‌ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರುಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ಬೈಜಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕೆರೆಗ್ ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು. ಸರಕಾರ ಪತನ ಆಂಡಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಕಾಪು ಶಾಸಕೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಪಂಡೆರ್.‌

ಒಡಿಪುಡು ಮಾಧ್ಯಮದಗಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಿನ ಆರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಮಸ್ತ್ ಬಜೆಟ್  ಲೆನ್ ಮಂಡಿಸದೆರ್. ‌ ಆಂಡ ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯರ್ದ್ ‌ ಕಾಸ್‌ ದ ಸಮತೋಲನ ಮನ್ಪರೆ ಆರೆಗ್‌ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಕರಾವಳಿ ಶಾಸಕೆರ್ ‌ ಸಾದಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಸಾದಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಅನುದಾನ‌  ಕೇಂದ. ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರುಪಾಯಿಯಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಬೈಜಿ ಪಂದ್‌ ಪಂಡೆರ್. ‌

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ