News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ನಿಂತ್ತಿತ್ತಿನ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗ್ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿ : ಒರಿ ತೀರ್ಯೆರ್‌

One killed, two seriously injured as Fortuner car hits stationary tipper

ಕುಡ್ಲ: ನಿಂತಿತ್ತಿನ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗ್ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರು ಪಿರವುರ್ದ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಪನೇ ತೀರ್ಯೇರ್‌ ಬೊಕ ಒರಿಯಗ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆಯಿನ ಘಟನೆ ರಾಷ್ಠ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಟ್ ಪಣಂಬೂರುದ ಮುಟ್ಟ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಡ್ ಶನಿವಾರ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ನಡತ್ದ್ಂಡ್.

ಅರ್ಜುನ್ ತೀರಿನ ಡ್ರೈವರ್. ಕಾರಿಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ನೊಟ್ಟುಗ್ ಇತ್ತಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಾನ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆತಿನಾರ್. ಮೊಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಇತ್ತಿನ ಅನಿರುದ್ದ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟ್ಡ್ ಗಾಯ ಆದ್ ಪ್ರಾಣಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾತೆರ್. ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರ್ ಕುಡ್ಲರ್ದ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಸುಮಾರ್ 3.30ಕ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುದ ಎಚ್‌ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ದ ಎದುರ್ ರೋಡ್ದ ಬರಿಟ್ ಉಂತಿತ್ತಿನ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದ್ ಕಾರ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ದೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ