News Kannada
Sunday, April 21 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಪುತ್ತೂರು: ಕಾಲೇಜ್‌ ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಲ್ಲ್‌ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

Puttur Vc

ಪುತ್ತೂರು: ಕಾಲೇಜ್‌ ಗ್‌ ಪೋಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯುರ್ತಿ ಬಲ್ಲ್‌ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆತ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ನಡಕೆ ಬನ್ನೂರು ಕರ್ಮಲಡ್‌ ನಡತ್‌ ದ್‌ ಂಡ್.‌

ಬನ್ನೂರು ಕಮಲ ಸನ್ನಿಧಿ ಲೇ ಔಟ್‌ ನಿವಾಸಿ ಪನ್ಪಿನಾರೆನ ಮಗಲ್‌ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಫೈನಲ್‌ ಬಿಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೀರ್ತೀಕಾ(19) ಬಲ್ಲ್‌ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆತ್ಯಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾರ್‌ . ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ ಗ್‌ ಬಲ್ಲ್‌ ಪಾಡ್ದ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಲ್ತೊಂದೆರ್‌ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದ್‌ ಂಡ್.‌ ನಡಕೆದ ಜಾಗೆಗ್‌ ಪುತ್ತೂರ್‌ ದ ಪೊಲೀಸೆರ್‌ ಬತ್ತ್‌ ದ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೆರ್.‌

ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗ್‌ ಸೈಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಅತ್ತ್‌. ನಿಕುಲೆಗ್‌ ಒವ್ವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ್‌ ಂಡಲ ದಯದಿದ್‌ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞೆರೆನ್‌ ಸಹಾಯ ಕೇನ್ಲೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್-9152987821

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ