News Kannada
Saturday, April 13 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟ್ಟು ಉದಿಪನ ಆವರೆ ಉಂಡು “ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್ಸ್”

Rohan

ಕುಡ್ಲ: “ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲುಗ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಂತವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗ್ ಅಗತ್ಯ ಆಯಿನ ಮಾತ ರೀತಿದ ಸೌಕರ್ಯ ಇಪ್ಪುನ “ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್ಸ್” ತರೆ ದೆರ್ತ್‌ದ್ ಉಂತರೆ ಉಂಡು. ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಪೇಂಟೆಗ್ ಕೈತಲ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ 9.48 ಎಕ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯಿನ ಪ್ರದೇಶಲೆಡ್ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ದಿನ 96 ನಿವೇಶನಲು ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಅನುಭವನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಗೆಲದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಗ, ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ಸುಲಭಡ್ ಪೋವರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪುನ ನಿವೇಶನಲು ಮುಲ್ಪ ಲಭ್ಯವಾದ್ ಉಂಡು” ಪಂದ್ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ದ ಎಂ. ಡಿ. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೋ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯೆರ್.

“ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸೌಕರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಿಮ್ ಹೊಂದುದ್ಂಡ್. ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಾಲಿ ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ದ ಅನುಭವನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲು, ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಇಡೀ ಬಡಾವಣೆಗ್ ಅಗೆಲವಾಯಿನ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಾದ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಂಚಾರದ ಅನುಭವನ್ ಪಡೆಯೊಲಿ. ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಳ ಚರಂಡಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್, ಬಡಾವಣೆಗ್ ಪಂದ್ ನಿರ್ಮಿಸಾಯಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯಿನ ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್‌ದ ಸಂಪರ್ಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಭವಿಷ್ಯಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವತಿರ್ದ್ ಪೊರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್‌ದ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ನೀರ್‌ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆವೊಂದಿತ್ತ್‌ದ್ ತನ್ನ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಂದೆನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪುನ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರೆರ್‍ನ ಕೂಟನೇ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡು. 9.48 ಎಕ್ರೆದ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತ್‌ದ್ 96 ನಿವೇಶನಲು ಉಂಡು. ಇಡೀ ಲೇಔಟ್‌ ದ ಭದ್ರತೆಗಾದ್ ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್, ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ್ ಆಟೊದ ಮೈದಾನ ಇಂಚ ಪತ್ತೆರ್ದ್ ಎಚ್ಚದ ವಿಶೇಷತೆಲು ಕೂಡ್ದಿನ ಸರ್ವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ಉಂದುವೇ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್.

ಕಾಲಿ ಜಾಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಪರ್ಂದ್‌ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದೈಕ್ಲೆನ್ ನೆಡ್ತೆರ್. ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕುಡ್ಲ ಕೈತಲ್‌ದ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಜಂಕ್ಷನ್‌ರ್ದ್ ಕಾಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರಡ್ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ್ಂಡ್. ಕುಡ್ಲ-ಬೆದ್ರ ಮಾರ್ಗರ್ದ್ 2 ಕಿಮೀ, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗರ್ದ್ 1.7 ಕಿಮೀ, ಕುಡ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ರ್ದ್ 8.3 ಕಿಮೀ ದೂರಡ್ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಉಂದು ಮಾತೆಕ್ಕ್‌ಲ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು.

ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸುಮಾರ್ 30 ವರ್ಷರ್ದ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್‌ನ್ ಕನತ್ ಕೊರಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಡೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ್ ಗುರ್ತಿಸಾದ್ಂಡ್. ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಮೆರೆನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಸುರು ಆಯಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂದ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿಯಾದ್ ರೂಪು ಪಡೆತ್ಂಡ್. ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನ ಮಾತ ಸಮುಚ್ಚಯಲೆಡ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಪೊಸ ಪ್ರಯೋಗಲೆನ್ ನಡಪಾದ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾತೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಹಕೆರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗ್ ಎಚ್ಚದ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನವು ಮೊಕ್ಲೆನ ಯಶಸ್ಸ್‌ದ ಮುಟ್ಟು ಆತ್ಂಡ್.

ವಿಶೇಷತೆಲು:
* ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಿಪ್ಪುನ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್
* 96 ಸೈಟ್
* 30 ಬೊಕ್ಕ 40 ಅಡಿ ಅಗೆಲದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಗ
* ಸಾದಿದ ದೀಪ
* ಕರೆಂಟ್ ಕೇಬಲ್‌
* ಪೊರ್ಲುದ ಪಾರ್ಕ್
* ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ಸರಿಯಾದ್ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ
* 24*7 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
* ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್
* ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್
* ಜಿಮ್
* ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಟೊದ ಮೈದಾನ

ಹೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾದ್ ‌
ROHAN CORPORATION
Rohan City, Main Road Bejai, Mangalore 575004
Ph: 98454 90100, 90363 92628, 98456 07725, 98456 07724
www.rohancorporation.in

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ