News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

500 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ಡ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗ್ 50 ಲಕ್ಷಗ್ ಲಾಟರಿ

Rs 500 Kerala lottery gets Rs 50 lakh bumper for mason who bought ticket

ಕುಡ್ಲ: ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗ್ ಕೇರಳದ ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಟರಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ನ್ಡ್. ಕಾನತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದಿತಿನ ವೇಳೆ ಇಲಂತಿಲ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಇಂಬೆರ್ 500 ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊದಿತ್ತೆರ್. ಈ ಟಿಕೆಟ್ 50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕದೆಂಡ್.

ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಲ್ಪು ಲಾಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಡ್ ಚಂದ್ರಯ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊದಿತ್ತೆರ್.

ಸೆ.20ಕ್ಕ್ ಓಣಂ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾ ಆದಿತ್ತ್ಡ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಚಂದ್ರಯ್ಯಗ್ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದ್ದೇರ್ ಲಕ್ಕಿ ಲಾಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೆಂಪಿ ಮಜಲು ನಿವಾಸಿಗ ಈ ದುಂಬು 80 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಿತ್ ನ್ಡ್ ಆನಂದ ಟೈಲರ್ ಪನ್ ಪಿನಾರ್ ಲಕ್ಕಿ ಲಾಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಡ್ ಈ ದುಂಬು ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದ್ ದಿತ್ತೆರ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ನೆ ಬಾರಿಗ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಅರೆಗ್ ಅದೃಷ್ಟ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ