News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಡಿ.31 ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದಿಮೆಗ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡರೆ ಕಡೆತ ದಿನ

Kukke Marg

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಜ.31 ದಾನಿ ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ “ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ” ನಡಪರೆ ಉಂಡು.

ಡಿ.31 ಪೊಣ್ಣು- ಆಣ್ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದಾಖಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಲ್ಯಗ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡರೆ ಕಡೆತ ದಿನ. ಅಂಚಾದ್ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದಿಮೆಗ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಚೇರಿರ್ದ್ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದ್ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿನ್ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಡು ಪಂದ್ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದ್ಂಡ್.

08257-281224, 236200, 281700, 281423,281265 ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಎಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೊನೊಲಿ. ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಕಚೇರಿಡ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದುಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೊನೊಲಿ. ಜ.5 ದಾನಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಧು-ವರರ ವಿವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಜ.15 ದಾನಿ ಮದಿಮಲ್- ಮದಿಮಾಯನಕಲ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದ ವತಿರ್ದ್ ಆದರ್ಶ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆಡ್ ರೂ.10 ಸಾವಿರ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಜೋಡಿಗ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ವತಿರ್ದ್ ಸರಳ ಮದಿಮೆದ ಯೋಜನೆದಡಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪನವು ಆದ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ