News Kannada
Sunday, April 21 2024
Cricket
ಇನ್ವರ್ಟರ್‌

ಸುಳ್ಯ: ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಗ್‌ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕರೆಂಟ್‌ ಶಾಕ್ ಆಕ್‌ ದ್‌ ತೀರಿನ ಪೊಂಜೊವು

09-Oct-2023 ಕುಡ್ಲ

ಸುಳ್ಯ: ಇಲ್ಲದ ಇನ್ವರ್ಟ‌್ರದ ಪ್ಲಗ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಕ್ದ್ ಒರ್ತಿ ಪೊಂಜೊವು ತೀರ್ದಿನ ನಡಕೆ ಸುಳ್ಯದ ನೆಲ್ಲೂರು ಕೆಮ್ರಾಜೆ ಗ್ರಾಮೊಡ್‌ ಆತ್‌ ಂಡ್‌ ಬೊಮ್ಮಾರ್ ಬಾಬು ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಸಿನಾರನ ಬೊಡೆದಿ ಲಲಿತಾ(55 ಪ್ರಾಯ) ತೀರ್ದಿನಾರ್. ಮೇರ್ ದಿನೊಲಾ ಜೆಪ್ಪೆರ ದುಂಬು ಇನ್ವರ್ಟ‌್ರಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲಗ್‌ನ್ ದೆಪ್ಪೆದೆರ್. ರಾತ್ರೆಲಾ ಸುಮಾರ್ 10 ಗಂಟೆದ ಅಂದಾಜಿಗ್...

Know More

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ